Stalin ze współpracownikami na daczy, 1939 (G. Gorodieckij, Rokowoj samoobman. Stalin i napadienije Giermanii na Sowietskij Sojuz, Moskwa 1999)
Maksym Litwinow, Ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR
Joachim von Ribbentrop nocą z 23 na 24 sierpnia 1939 r podpisuje porozumienie o nieagresji między Niemcami a ZSRR
Stalin i Ribbentrop potwierdzają porozumienie uściskiem dłoni
Ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow i ambasador III Rzeszy w Moskwie Ferdinand von Schulenburg sierpień 1939
Ludność Warszawy i plakat do obrony kraju (Archiwum Akt Nowych w Warszawie)
Niemieccy żołnierze demontują polski szlaban graniczny 1 września 1939 roku
Marszałek Edward Rydz-Śmigły i gen. Stanisław Maczek (Archiwum Akt Nowych w Warszawie)
Wezwanie gen. Juliusza Rómmla do mieszkańców Warszawy z 16 września 1939 roku z rozkazem marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do obrony stolicy
Kombryg Siemion Kriwoszein i gen. Heinz Guderian w Brześciu n/Bugiem
Sowiecki poseł Andriej Szkwariew i minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop – przed odlotem do Moskwy
Wiaczesław Mołotow podpisuje niemiecko-sowiecki układ o przyjaźni i granicy między ZSRS a III Rzeszą 28 września 1939 roku (Rosyjskie Państwowe Archiwum Kinofotodumentów)
Nikita Chruszczow, członek Rady Wojennej frontu ukraińskiego, nad Sanem, 29 września 1939 roku
Mapa wschodniej Polski z oznaczeniem „sfer interesów” ZSRS i III Rzeszy
Sowiecki żołnierz dokonuje oznaczenia demarkacji granicy sowiecko-niemieckiej, jesień 1939 r.
Sowiecki słup graniczny na linii demarkacyjnej (Archiwum Akt Nowych w Warszawie)
Niemiecki żołnierz oznacza niemiecki słup graniczny na niemiecko-sowieckiej linii demarkacyjnej, jesień 1939 r.
Niemieccy oficerowie na linii rozgraniczenia (Archiwum Akt Nowych w Warszawie)
Francuska ilustracja prasowa „Ukrzyżowanie Polski” (Gazeta „Match”)
Amerykańska ilustracja prasowa „Polska” („Chicago Daily News”)
Raport Ławrientija Berii i decyzja Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku doraźnym rozpatrzeniu spraw polskich jeńców wojennych przez trójki NKWD i ich rozstrzelaniu (Centrum Archiwizowania Dokumentacji Współczesnej, F. 89 (1941-1991))
Raport Ławrientija Berii i decyzja Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku doraźnym rozpatrzeniu spraw polskich jeńców wojennych przez trójki NKWD i ich rozstrzelaniu (Centrum Archiwizowania Dokumentacji Współczesnej, F. 89 (1941-1991))
Raport Ławrientija Berii i decyzja Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku doraźnym rozpatrzeniu spraw polskich jeńców wojennych przez trójki NKWD i ich rozstrzelaniu (Centrum Archiwizowania Dokumentacji Współczesnej, F. 89 (1941-1991))
Raport Ławrientija Berii i decyzja Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku doraźnym rozpatrzeniu spraw polskich jeńców wojennych przez trójki NKWD i ich rozstrzelaniu (Centrum Archiwizowania Dokumentacji Współczesnej, F. 89 (1941-1991))
List marszałka Edwarda Rydza-Śmiglego z 7 października 1939 roku o skupieniu polskiego korpusu oficerskiego we Francji (Archiwum Akt Nowych w Warszawie)
23b. List marszałka Edwarda Rydza-Śmiglego z 7 października 1939 roku o skupieniu polskiego korpusu oficerskiego we Francji (Archiwum Akt Nowych w Warszawie)
„Czarna wrona” – furgonetka NKWD do transportu więźniów
Kolaż zdjęć polskich oficerów zamordowanych w Katyniu (Fragment ekspozycji Muzeum Katyńskiego w Warszawie)
Wódz naczelny gen. Władysław Sikorski i sztab, Londyn 1940 (Archiwum Akt Nowych w Warszawie)
Premier Winston Churchill i gem. Władysław Sikorski wizytują polskich żołnierzy, Londyn 22 października 1940 r.
Stalin podpisuje sowiecko-polską deklarację o przyjaźni i wzajemnej pomocy, Moskwa 4 grudnia 1941 roku
Winston Churchill, Stalin i ambasador USA w Moskwie William Averell Harriman, Moskwa sierpień 1942
Odkrycie „dołów śmierci” w Lesie katyńskim, kwiecień 1943 (Muzeum Katyńskie w Warszawie)
Komisja techniczna PCK w Katyniu, kwiecień 1943 (Muzeum Katyńskie w Warszawie)
Badanie szczątków polskich oficerów w Katyniu przez Międzynarodową Komisję Lekarską. Przy zwłokach prof. François Naville (Szwajcaria) i Vincenzo Mario Palmieri (Włochy), 28-29 kwietnia 1943 r.
Sekretarz generalny PCK Kazimierz Skarżyński i ksiądz Stanisław Jasiński w rozmowie okolicznym mieszkańcem Parfienem Kisieliewem
Niemiecka ulotka „Sikorski jako ostatnia ofiara Katynia”, opublikowana po jego śmierci w katastrofie w Gibraltarze, lipiec 1943
Niemiecka ulotka po wystąpieniu Churchilla w Izbie Gmin 22 lutego 1944: Churchill przysuwa Polskę (Czerwony kapturek) do Stalina (Wilka) i mówi: „Nie bój się, babcia nie zrobi co nic złego” (Archiwum Akt Nowych w Warszawie)
Komentarz do ulotki
Nikołaj Zorja, zastępca Prokuratora Generalnego ZSRS, zastępca głównego oskarżyciela na Procesach norymberskich
Wystąpienie Nikołaja Zorji na Procesie Norymberskim 11 lutego 1946 r.
Grób Nikołaja Zorji w Cmentarzu Wschodnim (aneks wojskowy Armii Radzieckiej) w Lipsku
Jurij Zorja, syn Nikołaja, w Norymberdze, lata 90. XX w.
Przewodniczący mieszanej Komisji Historyków Polski i Związku Radzieckiego do badania wzajemnej historii (tzw. białych plam) profesorowie Gieorgij Smirnow i Jarema Maciszewski
Radziecka część mieszanej Komisji Historyków Polski i Związku Radzieckiego do badania wzajemnej historii: od prawej: Gieorgij Smirnow, Aleksiej Narocznickij, Aleksandr Czubarian, Walentyna Parsadanowa, Vilnis Sipols, Tamara Porfiriewa, Fridrich Firsow, Inessa Jażbołowskaja
Radzieccy i polscy członkowie w mieszanej Komisji Historyków Polski i Związku Radzieckiego do badania wzajemnej historii: od lewej - zastępca przewodniczącego rosyjskiej delegacji Walery Żurawljew, Pawieł Koczegura, Czesław Łuczak i Czesław Madajczyk
Członkowie polskiej delegacji w mieszanej Komisji Historyków Polski i Związku Radzieckiego do badania wzajemnej historii: od prawej – Tadeusz Walichnowski, Marian Leczyk, Włodzimierz Tadeusz Kowalczyk, Mieczysław Tanty, Bronisław Syzdek, Eugeniusz Kozłowski, Ryszard Nazarewicz
Kopia robocza uchwały Drugiego Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRS „O ocenie politycznej i prawnej sowiecko-niemieckiego układu o nieagresji z sierpnia 1939 roku” (cztery strony)
Kopia robocza uchwały Drugiego Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRS „O ocenie politycznej i prawnej sowiecko-niemieckiego układu o nieagresji z sierpnia 1939 roku” (cztery strony)
Kopia robocza uchwały Drugiego Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRS „O ocenie politycznej i prawnej sowiecko-niemieckiego układu o nieagresji z sierpnia 1939 roku” (cztery strony)
Kopia robocza uchwały Drugiego Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRS „O ocenie politycznej i prawnej sowiecko-niemieckiego układu o nieagresji z sierpnia 1939 roku” (cztery strony)
(Od lewej) Walentyn Falin, Aleksandr Jakowlew i Anatolij Czerniajew podczas Drugiego Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRS
Prezydent ZSRS Michaił Gorbaczow przekazuje prezydentowi RP Wojciechowi Jaruzelskiemu kopie dokumentów o polskich jeńcach wojennych, 13 kwietnia 1990 roku
Wojciech Jaruzelski składa wieniec przy symbolicznej mogile w Lesie Katyńskim, 14 kwietnia 1990 roku
Apel poległych w Lesie Katyńskim, 14 kwietnia 1990 roku
Prace ekshumacyjne grupy śledczej Głównej Prokuratury Wojskowej w Charkowie i Miednoje w lipcu-sierpniu 1991 roku. Prokuratorzy prowadzący śledztwo: od góry – A. W. Trieteckij, C. W. Szałamajew, A. Ju. Jabłokow
Prace ekshumacyjne grupy śledczej Głównej Prokuratury Wojskowej w Charkowie i Miednoje w lipcu-sierpniu 1991 roku. Prokuratorzy prowadzący śledztwo: od góry – A. W. Trieteckij, C. W. Szałamajew, A. Ju. Jabłokow
Lekarz sądowy Ł. W. Bieljajew
Prokuratorzy Głównej Prokuratury Wojskowej i żołnierze z Kantemirowskiej dywizji pancernej
Ekshumacja szczątków ofiar zbrodni katyńskiej pod kierunkiem Bronisława Młodziejowskiego
Rosyjscy i polscy prokuratorzy dokumentują wyniki ekshumacji. Od lewej: S. W. Szałamajew, Bronisław Młodziejowski, S. S. Radiewicz, A. W. Trieteckij i Stefan Śnieżko
Szczątki ofiar zbrodni katyńskiej
Szczątki ofiar zbrodni katyńskiej
Ksiądz Zdzisław Kazimierz Peszkowski, kapelan „Rodzin Katyńskich” i pomordowanych na Wschodzie podczas modlitwy za ofiary zbrodni katyńskiej
Rosyjscy i polscy prokuratorzy i eksperci przy szacowaniu szczątków ofiar zbrodni katyńskiej
Szacowanie szczątków ofiar zbrodni katyńskiej
Ksiądz Zdzisław Kazimierz Peszkowski w miejscu kaźni ofiar zbrodni katyńskiej
Członkowie rosyjskiej grupy śledczej po zakończeniu prac ekshumacyjnych w Charkowie: od lewej – A. W. Trieteckij, W. Jerszik, Ł. W. Bieljajew, A. Ju. Jabłokow, S. W. Szałamajew, S. S. Radiewicz
Rosyjscy i polscy uczestnicy ekshumacji w Miednoje
Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, aut. Maksymilian Biskupski (fot. P. Czeremuszkin)
Prezydent Federacji Rosyjskiej Borys Jelcyn przy Krzyżu Katyńskim w Warszawie, 24-25 sierpnia 1993 roku (Gazeta Wyborcza, 26.08.1993, fot. M. Macieżyński)
Anna Griszina, badaczka Zbrodni katyńskiej z „Memoriału”
Aleksandr Gurianow, badacz Zbrodni katyńskiej z „Memoriału”
Nikita Pietrow, badacz Zbrodni katyńskiej z „Memoriału”
Działacze „Memoriału” podczas spotkania w Ośrodku „Karta”
Ceremonia otwarcia Kompleksu memorialnego „Katyń” 28 lipca 2000 roku (fot. P. Czeremuszkin)
Nabożeństwo ekumeniczne podczas ceremonii otwarcia Kompleksu memorialnego „Katyń” 28 lipca 2000 roku (fot. P. Czeremuszkin)
Liturgia przy „Ścianie pamięci” w Kompleksie memorialnym „Katyń” 28 lipca 2000 roku (fot. P. Czeremuszkin)
Premierzy Polski i Rosji, Jerzy Buzek i Wiktor Christienko podczas ceremonii otwarcia Kompleksu memorialnego „Katyń” 28 lipca 2000 roku (fot. P. Czeremuszkin)
Duchowni podczas nabożeństwa ekumenicznego przy ceremonii otwarcia Kompleksu memorialnego „Katyń” 28 lipca 2000 roku (fot. P. Czeremuszkin)
Minister obrony RP Bronisław Komorowski, generalicja, wyżsi oficerowie, oraz Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, podczas ceremonii otwarcia Kompleksu memorialnego „Katyń” 28 lipca 2000 roku (fot. P. Czeremuszkin)
Uroczyste złożenie wieńców podczas ceremonii otwarcia Kompleksu memorialnego „Katyń” 28 lipca 2000 roku. Na pierwszym planie delegacja polskiego parlamentu – marszałek Senatu RP Alicja Grześkowiak i marszałek Sejmu Maciej Płażyński (fot. P. Czeremuszkin)
Uczestnicy wspólnych badań Zbrodni katyńskiej z początku lat 90. XX w.: od prawej – A. W. Tretieckij. Marian Głosek, Jędrzej Tucholski, A. Ju. Jabłkokow, Inessa Jażbołowskaja (fot. P. Romanow)
Ceremonia otwarcia Kompleksu memorialnego „Miednoje” 2 września 2000 roku Ekumeniczna Droga Krzyżowa na Polskim Cmentarzu Wojskowym (fot. A. Jabłokow)
Msza święta przy Murze Pamięci w Miednoje
Zastępca Prokuratora Generalnego RP Stefan Śnieżko przy jednej z 25 mogił zbiorowych w Miednoje (fot. A. Jabłokow)
Śledczy i uczestnicy ekshumacji w Miednoje: od prawej – A. Ju. Jabłokow, Zdzisław Sawicki, A. W Tretieckij, Bronisław Młodziejowski, P. S. Romanow

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022”

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP "Dyplomacja publiczna 2022"

Dofinansowanie 100 000 zł

Całkowity koszt 100 000 zł