Fundacja “Mówią Wieki” powstała w roku 2017 z myślą o popularyzacji historii i innych nauk humanistycznych. Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa i kulturalna, szczególnie zaś wspieranie przedsięwzięć badawczych, wydawniczych i edukacyjnych oraz propagowania wartości patriotycznych.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie niezarobkowych działań zmierzających do popularyzacji wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, szczególnie historii.
  2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
  3. Organizowanie konferencji i seminariów związanych tematycznie z celami Fundacji.
  4. Organizowanie konkursów i plebiscytów oraz ustanawianie stypendiów i nagród.
  5. Dofinansowanie wydawania książek z zakresu nauk humanistycznych, szczególnie historii.
  6. Popularyzację wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, szczególnie historii, i propagowanie wartości patriotycznych w mediach.
  7. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celu działania Fundacji.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022”

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP "Dyplomacja publiczna 2022"

Dofinansowanie 100 000 zł

Całkowity koszt 100 000 zł