Niniejszy projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Wieloletnia walka o publiczne uznanie odpowiedzialności za popełnienie zbrodni przez władze rosyjskie, w tym prowadzona przez władze radzieckie kampania dezinformacji doprowadziły do wypaczonego obrazu wydarzeń z Katynia w oczach Polaków, Rosjan i innych Europejczyków. Przeciwdziałanie tego rodzaju dezinformacji jest jednym z kluczowych elementów narodowego dyskursu historycznego i w obecnej epoce dostępności elektronicznej konieczne jest tworzenie portali internetowych będących świadectwem prawdy historycznej. Podstawowe zadanie wykonane w ramach projektu obejmuje stworzenie repozytorium tekstów o Zbrodni Katyńskiej w postaci trójjęzycznej strony internetowej. Portal będzie zawierał prawdziwy historycznie opis wydarzeń, zbiór artykułów o zagadnieniach z nimi związanych, galerię zdjęć poległych bohaterów oraz prowadzoną przez nich z obozu jenieckiego korespondencję i pamiętniki ocaleńców i członków rodzin ofiar. Decyzja o przetłumaczeniu treści strony na język angielski oraz rosyjski wynika z zamiaru udostępnienia prawdy historycznej na forum międzynarodowym. Mieszkańcy Rosji oraz krajów pod wpływem rosyjskim mają ograniczony dostęp do informacji na temat wydarzeń ukazujących Rosję w złym świetle. Publikując treść portalu także po rosyjsku umożliwiamy im dotarcie do zgodnej z prawdą wersji wydarzeń. Tłumaczenie angielskie ma na celu udostępnienie kompendium wiedzy na temat Masakry Katyńskiej większemu gronu Europejczyków.

Portal ten ma również za zadanie wzbogacić wiedzę i świadomość historyczną Polaków. Dzięki wieloobszarowej akcji informacyjnej wiadomość o powstaniu portalu dotrze do osób w różnym wieku, szczególnie zależy nam jednak na powiadomieniu jak największej liczby szkół podstawowych i licealnych, tak, aby treść portalu mogła służyć jako pomoc naukowa nauczycielom historii dążących do patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022”

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP "Dyplomacja publiczna 2022"

Dofinansowanie 100 000 zł

Całkowity koszt 100 000 zł